Rólunk

Szakterületünk a 0,4 és 35kV közötti elektromos kis- és középfeszültségű hálózatok tervezése és kivitelezése. Szolgáltatásunk a kivitelezésen túl magában foglalja a tervdokumentáció elkészítését, a szükséges engedélyek és anyagok beszerzését, és a teljes körű műszaki átadás lebonyolítását. A munkafolyamatok során fontosnak tartjuk, hogy minden szempontból megfeleljünk a hatályos hazai és nemzetközi szabályozásoknak és szabvány előírásoknak.

A 2007-ben alapított, magántulajdonban lévő, nagykőrösi székhelyű vállalkozásunk mára már egy több mint húsz főt foglalkoztató társasággá nőtte ki magát. Rendelkezünk a kis- és középfeszültségű hálózatokkal kapcsolatos technológiák alkalmazásához szükséges, megfelelő ismeretekkel és eszközökkel mindig szem előtt tartjuk a szakmai előírásokat.

Előnyt jelent számunkra a régió helyismerete. A tervezés és a kivitelezés során mindvégig ügyelünk a megrendelők igényeire és együttműködve alakítjuk, fejlesztjük az adott projekteket. Ennek köszönhetően a közép- és dél-alföldi régióban már számos nagy volumenű beruházásban vettünk részt.

Minden megrendelés során arra törekszünk, hogy a tőlünk megszokott színvonalú, kiváló minőségben végezzük el az ügyfeleink megbízásait.

Céges flottánk gyarapodása mellett folyamatosan bővítjük eszközeink és munkagépeink számát.

MEGBÍZHATÓ
KIVITELEZÉS
PROFESSZIONÁLIS
MEGOLDÁSOK
REGIONÁLIS
HELYISMERET

Minősítések

A SENCORD ISO-szabványok szerint végzi tevékenységét.

Az ISO 9001 minősítéssel garantálja, hogy az árajánlatadástól kezdve a műszaki tervezésen át a kivitelezésig, továbbá az ügyfélszolgálati teendők terén is alkalmas a megrendelő elégedettségének biztosítására, mert felelősséget vállal a termékek és szolgáltatások megfelelő minőségéért.

A Sencord az ISO 14001 környezetközpontú rendszer követelményeit is teljesítette, ezzel is kifejezve elkötelezettségét a környezet védelme és a környezeti erőforrásokkal való felelősségteljes és takarékos gazdálkodás mellett.

Az ISO 45001 szabvány szerint pedig teljeskörűen feltárta a munkatársakat veszélyeztető munkavédelmi- és munkaegészségügyi kockázatokat, továbbá értékelte és következetesen csökkentette azokat. A szabványnak való megfelelés erősíti a megrendelők, a munkavállalók, és a beszállítók társasággal szembeni bizalmát. A rendszer további előnye, hogy a munkaerő stabilizásával és a termelékenység növelésével a cég hatékonysága is erősödik.

 

Integrált
politika

A Sencord Kft. ügyvezetői elhatározás alapján az erősáramú tervezés és kivitelezés területére integrált irányítási rendszert vezetett be az ISO 9001, az ISO 14001 és a MSZ ISO 45001 szabványok követelményeinek megfelelően.
Az ügyvezető és a Sencord Kft. alkalmazottai kiemelten fontosnak tartják a gazdaságos működés mellett a környezetvédelmet, valamint a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot.
A rendszer működtetése és fejlesztése melletti elköteleződésünk azt jelenti, hogy a gazdasági és üzletviteli megfontolások mellett mind a környezetvédelem, mind pedig a munkahelyi egészségvédelem és biztonság kérdéseivel rendszerezetten foglalkozunk. Az ügyvezető a munkatársak felé rendszeresen kommunikálja és tudatosítja ennek fontosságát.
Kiemelten kezeljük az érdekelt felek környezetvédelemmel, a munkabiztonsággal és foglalkozás egészségüggyel kapcsolatos követelményeit és ennek teljesítését. Ezen követelményeket minden esetben megköveteljük a jogviszony szerint alkalmazott alvállalkozóinktól is.

Átfogóan meghatározott irányvonalak alapján a Sencord Kft.:

  • megismeri és teljesíti az érdekelt felek követelményeit, így ügyfelei elégedettségének növelésére törekszik, a környezetszennyezés és sérülések megelőzésének elvét vallja,
  • kockázatokat és a lehetőségeket elemzi, annak érdekében, hogy tudatában legyen a lehetséges kockázatoknak és lehetőségeknek, időben intézkedéseket tudjon tenni a kockázatok csökkentése és a lehetőségek megvalósítása, a munkatársak egészségének megőrzése és egészségének, környezetünknek a megóvása érdekében,
  • környezeti és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási teljesítményét folyamatosan fejleszti, belső működéssel párhuzamosan,
  • betartja a tevékenységére vonatkozó, valamint a kapcsolódó környezet-, egészségvédelmi, valamint biztonsági, jogi és egyéb követelményeket,
  • az Integrált Politika megvalósítása, valamint a teljesítmény növelése érdekében konkrét célokat határoz meg,
  • az Integrált Politikát ismerteti a munkavállalóival, illetve biztosítja a hozzáférést a nyilvánosság számára,
  • A Sencord Kft. ügyvezetőjeként, a munkatársak egészségének és biztonságának megóvása érdekében kötelezettséget vállalok arra, hogy a munkavállalóknak és a munkavédelmi képviselőnek biztosítom a hatályos törvényi előírásoknak megfelelő konzultációt és a konzultációs lehetőségeket.

Projektek 2019

Projektek 2020

Partnerek